Nederlandse grasparkietenclub   Oktober 2004

 

Deze maand zijn we te gast bij Willy Volders in Herk de Stad. Ik werd ontvangen door de vrouw des huizes Marie-Louise, daar Willy nog even een boodschap doen was. Ik was dan ook bijna een uur te vroeg op onze afspraak. Het echtpaar Volders woont in een mooi huis met een zeer mooi aangelegde tuin in Herk de Stad. Bij de koffie ging het gesprek al dadelijk over de vogels. Willy is in de hobby verzeild geraakt door het toedoen van een van zijn kinderen. Het moet zo ongeveer 1982 geweest zijn toen één van de kinderen zeurde om enkele vogels te mogen houden. Het werd een koppel grasparkieten, lutino's. Er werd een kooi gebouwd en zo is de hobby gestart. Achteraf werden er kweekkooien gemaakt in de garage en hier en daar wat vogels bijgekocht. Er werd geshowd in de plaatselijke verenigingen AOB en BOF. Dit met een wisselend succes.

De eerste echte goede vogels werden gekocht bij Dons in Begijnendijk, destijds een gerenommeerd kweker. Nadien werden er vogels van Swaegers gekocht en op een show in Nederland een geshowde vogel van Piet Wayop. Deze vogel heeft zeer veel verbetering gebracht aan het postuur en de maskers van de vogels die er nu nog steeds zijn. Als er de laatste jaren bloedverversing nodig is, worden er vogels gebruikt van André Goossens, daar zijn vogels nog de afstamming hebben van de intertijd aangekochte vogels bij Theo Heussen. De laatste jaren wordt er vooral lijnenteelt toegepast. Dit heeft wel tot gevolg dat er nogal wat flecky vogels op het hok zijn. Dit omdat één van de stamvaders flecky was, maar hier wordt nu vooral aan gewerkt.


Willy houdt zijn vogels op de zolder van zijn woning. Bij het betreden van het hok is de eerste indruk wauw: een zeer knappe inrichting. Uiterlijk lijkt het of er geen vogels zitten. In de eerste kamer zijn er twee volières, één van vier bij twee en een halve meter en één van drie meter bij een meter dertig. Dan krijgen we een sas waar de gootsteen en wat opbergkasten staan en dan komen we in de kweekkamer. Hier staan 28 kweekkooien opgesteld en nog twee grotere voor de jongen. Dit alles mooi ingewerkt, zeer ruim en luchtig met een goede verlichting. De kweekbakken zijn vervaardigd uit keukenplaat en de broedblokken schuiven in de kooien. Hiervoor is een deur voorzien over de gehele hoogte van de kooi. Als deze geopend is kan onder de nestblokken gevoederd worden. Zo kunnen er geen uitwerpselen op de voeding vallen als de vogels op de zitstok zitten. Een zeer mooi en degelijk systeem.
Voor de voeding heeft Willy gekozen voor twee delen kleine parkiet vermengd met een deel plat witzaad. De vogels krijgen de ene dag geweekte haver en tarwe en de andere dag kiemzaden. Het eivoer is Quiko. Eenmaal in de week worden er vitamines van Quikon toegevoegd in het drinkwater.


Als we de vogels bekijken dan zien we op het eerste zicht zeer veel grijsgroene en groene vogels, en dit zowel in normaal als opaline of cinnamon. Ik denk dat zeker 70 % van het hok uit grijsgroene en groene vogels bestaat. Wat ook opvalt bij een eerste overschouwing is de kwaliteit van de vogels, goede maskers, een goede kopbreedte en nekvulling op de vogels. Bij het fotograferen van de vogels zien we wel dat bepaalde types flecky zijn zoals reeds eerder vermeld. Dit komt doordat één ven de stamvaders nogal flecky was. Maar hij was een beer van een vogel die nog een stuk beter was dan de grijze opaline flecky op de foto. Te goed om niet te gebruiken dus! De laatste jaren worden de zwaarste flecky's echter geweerd in de selectie van de vogels, maar er wordt wel zorgvuldig op gelet, dat de kwaliteit niet achteruit gaat.
Daar Willy een paar maanden geleden een operatie diende te ondergaan, werd de zoon Danny belast met de verzorging van de vogels. Er werden daarom maar enkele koppels opgezet voor het nieuwe kweekseizoen. Dit resulteerde echter in een 12-tal jongen die toch alweer gezien mogen worden. Nu waren er al meerde koppels een week verpaard en deze begonnen toch al goed te wonen. Dus het zal allemaal wel weer in orde komen! Dit kan ook gezegd worden van de resultaten van de shows. Dit jaar promoveerde Willy naar de gevorderden. Hij won op iedere show met zijn kampioenen.


Willy is ook vrij nauw betrokken bij het clubleven. Hij was betrokken bij de oprichting van de BGC en is dus een werker van het eerste uur. Nu is hij op nationaal vlak de secretaris van de BGC evenals in Limburg.
Intussen was het al een stuk in de namiddag geworden en werd het tijd om huiswaarts te keren. Nogmaals bedankt Willy en Marie-Louise voor de goede ontvangst en de gezellige namiddag.